Laatste aanpassing:29/06/2014

Zo is het nuEn zo was het vroeger

Werkingsverslag en afrekening van het project ‘Betere hygiëne voor de jongens van het studentenhuis in Imintanout – Marokko’


14 januari 2014


Werkingsverslag


Voor dit project keurde de deputatie op 2 augustus 2012 een subsidiebedrag van 10.000 euro goed. Doelstelling was de bouw en uitrusting van een nieuwe sanitaire blok voor de jongens van het studentenhuis in Imintanout. De jongens verblijven tijdens de week in dit studentenhuis om in de stad secundair onderwijs te volgen. Ze wonen in dorpen in de wijde omgeving van Imintanout, te ver om elke dag op en neer te lopen en openbaar vervoer is er niet.


De bouw is gerealiseerd: op 13 november 2013 werd de sanitaire blok ingehuldigd in aanwezigheid van de voorzitter van de Belgische vereniging, Zohra Nait Oufakir. Foto’s in bijlage getuigen van dit moment. In de aanloop naar dit project en tijdens de uitvoering ervan voerde de Belgische vereniging een aantal besprekingen met het bestuur van de welzijnsvereniging die het studentenhuis beheert en met vertegenwoordigers van het gemeentebestuur die de werkzaamheden mee opvolgden. Dit gebeurde in 2011, 2012 en 2013, en het behelsde ook een aantal werfbezoeken, ook hiervan zijn een aantal foto’s opgenomen in bijlage. Ook in bijlage: het proces-verbaal van oplevering ondertekend door de lokale welzijnsvereniging en vertegenwoordigers van het gemeentebestuur.


De foto’s tonen een ruim en hygiënisch gebouw dat moet dienen voor de dagelijkse sanitaire noden van een grote groep jongeren (400). De nieuwbouw staat in schril contrast met de oude, absoluut ontoereikende infrastructuur.


In de projectaanvraag was er ook sprake van de installatie van een zonneboiler. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid zou dit een meerwaarde betekend hebben maar het is niet gerealiseerd omdat de aankoop en installatie duurder was dan verwacht én omdat een ander element prioritair geacht door de lokale partner, met name de bouw van een scheidingsmuur en hieraan gekoppeld de aanleg van een buitenterras. Op hetzelfde terrein bevindt zich een sanitair gebouw voor de meisjes van het studentenhuis en omwille van culturele en religieuze achtergronden moest elke mogelijk inkijk vermeden worden. Voor de ouders is dit een belangrijk punt en het bestuur wilde hier rekening mee houden.Financiële afrekening


Raming kosten (aanvraag 2012)

Dirham

Euro

Bouw en uitrusting van een sanitaire blok

165.910

14.908

Aankoop en installatie van een zonneboiler

49.701

4.465

Totaal

215.611

19.373


Raming inkomsten (aanvraag 2012)

 

Euro

Gevraagde subsidie provincie Limburg

 

10.000

Giften families afkomstig uit Imintanout

 

4.500

Opbrengst benefiet

 

1.500

Eigen bijdrage Belgische vereniging

 

3.373

Totaal

 

19.373


Gerealiseerde kosten (november 2013)

Dirham

Euro

Bouw en uitrusting van een sanitaire blok

135.084

12.036

Bouw scheidingsmuur en aanleg buitenterras

34.916

3.111

Totaal

170.000

15.147


Financiering (november 2013)

 

Euro

Toegekende subsidie Provincie Limburg

 

10.000

Giften families afkomstig uit Imintanout

 

4.500

Eigen bijdrage Belgische vereniging

 

647

Totaal

 

15.147


De bedragen in euro zijn berekend volgens de wisselkoers van het jaar zelf. Zoals gemeld is de zonneboiler niet geïnstalleerd maar werd de scheidingsmuur wel gebouwd. Veder bleken de kost van de bouw en uitrusting van de sanitaire blok lager uit te vallen dan voorzien in 2012. Dat betekent dat aan de inkomstenzijde de bijdrage van onze vereniging beperkt kon worden. De benefiet hoefde niet plaats te vinden, er werden voldoende middelen ingezameld bij Limburgse families die afkomstig zijn uit Imintanout en via deze weg hun solidariteit betonen met hun streek van herkomst.


p lang="nl-NL" style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%">Factuur van de aannemer die de bouw realiseerde

<

Ons dank aan de donateurs en het Provinciehuis van Hasselt, dankzij hun financiële bijdrage is dit project gerealiseerd.