Laatste aanpassing:20/05/2014

Steun ons als vrijwilliger

Download hier het formulier dat je kan invullen om als vrijwilliger met ons te werken.

Éénmalige storting:

U of uw vereniging kan onze projecten ondersteunen door een bedrag te storten op het rekeningnummer van de vzw.

IBAN rekeningnummer: BE49 0682 1698 3771
BIC: GKCCBEBB


Peter- en meterschap:

Wij zijn nog steeds op zoek naar peters en meters die elke maand een vast bedrag (u kiest zelf hoeveel) willen storten en op die manier onze hulp aan de weeshuizen helpen verzekeren.

Voor u is het een kleine inspanning die u nauwelijks merkt, voor de weeskinderen maakt het een groot verschil.

Vul het onderstaande formulier in en bezorg het ons op volgend adres:


Belgische Stichting voor weeskinderen in Marokko
Komveld 19
3770 Riemst


Wij regelen het dan verder met uw bank. Indien u de doorlopende opdracht wil stoppen, meldt u dit gewoon aan uw bank.
Doorlopende opdracht


Naam, voornaam:......................................................................................
Adres:...............................................................................................
......................................................................................................
Telefoon:......................................................
geef opdracht om vanaf ../.../2.... tot herroeping maandelijks over te maken via het debet van mijn rekening nummer ......-..............-....
bij (naam en adres bank).............................................................................
het bedrag van .......... euro
ten gunste van
IBAN rekeningnummer: BE49 0682 1698 3771
BIC: GKCCBEBB
van Weeskinderen Imintanout Marokko.

Datum en handtekening
..../..../........