Laatste aanpassing:06/06/2008

Een waterput in Amzaourou

In de bergen van de Hoge Atlas, nabij Taroudant, situeert zich het dorp Amzaourou.

Amzaourou

Via de rivier, Oued el Aouar, wordt het dorp voorzien van (drink)water. Deze rivier wordt gevoed door hogerop gelegen bergbeekjes, maar vanaf de maand mei is deze toevoer zeer precair en komt de watervoorziening in gevaar. Eveneens is er gevaar voor besmetting van het drinkwater. Daarom heeft het dorp Amzaourou nood aan een waterput die zorgt voor een constante en veilige watervoorziening.

Het lage waterpeil in de Oued el Aouar

Reeds in 2004 werd van start gegaan met dit project, gesteund door de Dienst Ontwikkelingssamenwerking van de provincie Limburg. Een bron werd gelokaliseerd, maar deze bleek uiteindelijk over onvoldoende water te beschikken om een optimale toevoer te verzekeren.
Daarom werd een nieuwe strategie gezocht en gevonden.
Vanuit een bron in het dal zal water opgepompt en naar een hoger gelegen reservoir geleid worden. Vanhieruit zal het water verdeeld worden over de verschillende gehuchten. Deze manier van werken vereist echter ook meer middelen. Steun werd reeds verkregen van de lokale Marokkaanse overheid. Eveneens werd een nieuwe aanvraag ingediend bij de dienst Ontwikkelingssamenwerking van de provincie Limburg.

De bron

Een betere drinkwatervoorziening zal de besmettingsrisico's verminderen en zo de gezondheidstoestand van de bewoners verbeteren. Verder bevrijdt het de gezinnen van de dagelijkse last van het waterhalen, hierdoor zullen meer kinderen (en dan met name meisjes) naar school gaan, nu worden ze nog dikwijls thuis gehouden voor dit werk.

De waterput