Laatste aanpassing:06/06/2008

Inleiding

In eerste instantie concentreerde de Belgische stichting voor weeskinderen in Marokko zich op het weeshuis in Taroudant. Naast de grote leefruimte, waarin alle kinderen van verschillende leeftijd samen opgroeiden, werd de bouw van losstaande huisjes gestart. Hierin worden kleinere groepjes jongens ondergebracht, samen met hun vaste opvoedsters en een gezinssituatie gesimuleerd.

De stichting wil echter verder gaan en voorkomen dat vrouwen en jonge meisjes hun pasgeboren kind afstaan. Vaak zag men dat deze vrouwen met een ongewenste zwangerschap van het plateland naar de stad kwamen en na de geboorte hun kind afstonden aan het weeshuis. Daarom werden een aantal projecten opgericht rond Taroudant om vrouwen weerbaarder en zelfstandiger te maken en hen te informeren. Uit dit idee preventief te gaan werken, groeide het alfabetiseringsproject, en de verschillende vrouwencoöperatieven.

De Belgische stichting voor weeskinderen in Marokko richtte zich vanaf het eerste uur op het weeshuis van Taroudant. Kleine huisjes werden gebouwd zodat de kinderen er kunnen opgroeien in optimale omstandigheden. Er bevinden zich intussen zes huisjes op het terrein waarin telkens zes jongens wonen met hun twee vaste begeleidsters. De babys en peuters groeien op in een apparte grote leefruimte.


Ook wordt er samengewerkt met de Katholieke Hoge School Limburg om opvoedingsondersteuning te bieden aan de begeleidsters van de weeskinderen. Jaarlijks bezoekt een groepje studenten het weeshuis en worden vormingen georganiseerd, specifiek toegepast op de situatie in het weeshuis. Onlangs verbleven twee studenten gedurende een aantal maanden in het weeshuis en volbrachten er hun stage orthopedagogie.

Wil je meer weten over het verloop van de verschillende projecten, lees dan onze nieuwsbrieven.